zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies
home Strona główna» usługi » audyty prewencyjne » bezpieczeństwo maszyn
plus plus

Bezpieczeństwo maszyn

Zagadnienie bezpieczeństwa odgrywa ważną rolę przy pracy aplikacji przemysłowych, oznacza to, że maszyna bądź urządzenie nie może stanowić zagrożenia dla ludzi przy niej pracujących. W przypadku bezpieczeństwa maszyn, kładziony jest szczególny nacisk na to, aby pracownik pracujący przy maszynie był jak najbardziej chroniony, nawet w przypadku popełnienia błędu związanego z niewłaściwym jej użytkowaniem. W tym celu stosowane są wszystkie dostępne środki techniczne (rozwiązania sprzętowe, programistyczne) oraz procedury (prawo) mające za zadanie zminimalizowanie zagrożenia stwarzanego przez maszynę.

Prawo - Metody, Procedury - Uruchomienie maszyny powinno być poprzedzone teoretyczną analizą pracy maszyny. Analiza ta ma na celu określenie zagrożenia jakie będzie generowała praca tej maszyny oraz określić środki mające na celu zminimalizowanie tych zagrożeń. Analiza taka ma charakter iteracyjny, oznacza to, że otrzymując zbyt wysoki wynik analizy, wprowadzamy kolejny środek zapobiegawczy i rozpoczynamy analizę jeszcze raz. Prawo Unii Europejskiej wymaga, aby każde nowo instalowane maszyny muszą spełniać wszystkie wymagania UE dotyczące bezpieczeństwa. Są to maszyny grupy I. Maszyny grupy II, to użytkowane już maszyny, kupione przed wejściem do UE. Dla tych maszyn wprowadzony został okres przejściowy, w którym właściciel musi taką maszynę dostosować do minimalnych wymogów.

Jak wiadomo każda maszyna musi spełniać określone normy, Polskie Normy nie są obligatoryjne, jednak odwoływanie się do nich aktów prawnych czyni je normami obligatoryjnymi. Podajemy kilka norm dotyczących bezpieczeństwa maszyn: PN-EN ISO 12100-2:2005, PN-EN 13478:2002 (U), PN-EN 349:1999, PN-EN 547-1:2000, PN-EN 811:1999, PN-EN 1037:2001, PN-EN 61229:2000 z poprawką PN-EN 61229:2000/A2:2004.

Procedura dostosowania maszyn do wymogów UE ma na celu określenie poziomu wymogów, jakie powinna spełniać maszyna oraz wskazuje środki jakie należy przedsięwziąć, aby spełniała wymogi bezpieczeństwa. Dodatkowo zawiera listę czynności analitycznych, pomagających zdefiniować zagrożenia oraz środków ich redukcji. Powinna się on składać z następujących etapów:

1. Przegląd – określenie przydatności lub też rentowności maszyny. Należy określić czy koszt dostosowania do wymogów nie będzie zbliżony lub wyższy od kosztów zakupu nowej maszyny.
2. Ocena – audyt sprawdzający, czy maszyna spełnia wymagania zawarte w przepisach prawnych i normach. W tym kroku możemy korzystać z list kontrolnych, a przy ocenianiu ryzyka bezpieczeństwa maszyn można korzystać z normy PN-EN954-1:2001.
3. Audyt bezpieczeństwa - opcjonalny audyt wykonany razem z jednostką notyfikowaną.
4. Plan – weryfikacja informacji zebranych wcześniej oraz stworzenie listy maszyn oraz harmonogramu ich dostosowania.
5. Realizacja wcześniej ustalonych zmian mających na celu dostosowanie maszyn do wymogów UE.
6. Równolegle powinny być prowadzone działania organizacyjne, do których należy zaliczyć szkolenie pracowników lub zmiana norm produkcyjnych.
7. Opracowanie dokumentacji elektrycznej,
8. Opracowanie dokumentacji DTR,
9. Wykonanie pomiarów czasów bezpiecznego zatrzymania maszyny dla kurtyn świetlnych
10. Nadzorowanie –wykonanie testów funkcjonalnych maszyny, przed jej oddaniem do użytku.
11. Odbiory końcowe, walidacja.

Rozwiązania sprzętowe - Simlogic. korzysta z rozwiązań róznych firm, które posiada bogatą ofertę urządzeń podwyższających bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi specjalistami, którzy na podstawie rozpoznania lub danych otrzymanych od Państwa określą potrzeby i wymagania w zakresie bezpieczeństwa w Państwa firmie.

© Copyright 2007-2010 SIMLOGIC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania, wykorzystania materiałów i treści na stronie bez zgody SIMLOGIC.
<<

CENTRUM SIMLOGIC.

CENTRUM SZKOLENIOWE SIMLOGIC.

KONFERENCJA KINTE

CODESYS 3S PARTNER

PICC

AUTOMATYKA I PRZEMYSŁ

Content | Close X